Марката VIVACOM

Искаме най-доброто за вас

 

Създадохме марката VIVACOM, за да навлезем в нов етап от нашето развитие и да ви предложим най-доброто от света на телекомуникациите. 
Зад идеята VIVACOM стои огромното ни желание да бъдем неразделна част от ежедневието на своите клиенти, да носим духа на положителната промяна, да модернизираме, развиваме и улесняваме живота ви. 


Концепция

Eлементи на логото

 

Фирменият знак на VIVACOM е изграден от два елемента: знак със сферична форма (графична част) и логотипа на VIVACOM (буквена част). Взаимовръзката между елементите и тяхната пропорция е строго дефинирана и не трябва да бъде променяна. Графичната част е съставена от два елемента: оранжева полусфера с V-образна горна част и сив сегмент, който я допълва до сфера. Пространството между двата елемента изобразява бяла стилизирана буква V, символизираща началната буква на марката. Буквената част изписва името на компанията VIVACOM и се употребява единствено във вариант на латиница. Цветово е разделена на две части, като първите четири букви са оранжеви, а останалите три са сиви.

Правила

Минимални отстояния

 

Фирменият знак трябва да бъде достатъчно видим. Ето защо пространството около него не трябва да бъде претоварвано с текст и други графични елементи. Минималната допустима свободна площ около логото е показана на илюстрацията. Размерите на чистото пространство са изчислени спрямо "x" - височината на буквената част. При употреба на логото върху фотографски фонове, то трябва винаги да бъде поставяно в зоната с най-малка натовареност от изображения. Пренатоварени с изображения или текстурирани фонове трябва да бъдат избягвани. Винаги трябва да бъде търсен максимален контраст, който подпомага четивността на логото.

Стандарт

Корпоративни цветове

 

Цветовете на лого групата са дефинирани по PANTONE и трябва точно да бъдат спазвани при прилагане. Характеристиките на цветовете по CMYK, RGB и RAL са посочени за референция. Цветовете, показани в PANTONE и CMYK се използват при печат. Цветовете, показани в RGB се използват само в дигитални медии - Powerpoint, WEB и други приложения, предназначени за монитор. Цветовете по RAL се използват за материали, изработени от фолиа, прахово боядисване и др.

 

 

История на логата на компанията

 
1990- 2003

В началото беше ...

Нашите ценностиКаталог
към контакти